קליטה בבני ארזים

פנימיית בני ארזים היא מסגרת פוסט אשפוזית המספקת שירותים לאגף השיקום במשרד הרווחה, ומקבלת בנים ובנות בגיל 8-16 בעת קליטתם.

קבלה לפנימיית בני ארזים מתאפשרת דרך ועדות השמה בלבד

תהליך הקליטה:

  • פונים לאגף הרווחה ברשות המקומית.
  • העו"ס ונציג אגף השיקום באגף הרווחה בודקים אם הילד זכאי ומתאים למסגרת חוץ ביתית, ואם כן – לאיזו מסגרת.
  • אם הילד נמצא מתאים להשתייך לאוכלוסייה המטופלת על ידי אגף השיקום, עובר החומר לבדיקת מפקח/ת השיקום האזורית.
  • ועדת השמה של אגף השיקום בודקת את התאמת הילד לאחת המסגרות החוץ ביתיות באגף.
  • אם הילד מתאים למסגרתנו, הוא מופנה לועדת קבלה בבני ארזים. הועדה נערכת בנוכחות הילד, העו"ס שלו והוריו.

 במקרים חריגים, מופנים לבני ארזים גם ילדים שאינם משתייכים לאגף השיקום דרך ועדת חריגים, כאשר לא נמצאת עבורם מסגרת אחרת.

 לא ניתן להעביר אלינו חומר לחוות דעת שלא דרך ועדת ההשמה.

animation